Aanmelden inspiratiemails

Ingeborg Koot

Maarssen

06 29 60 59 95

info@ikorganiseer.nl

 

Voor werkgevers

Heeft u als werkgever ‘last’ van de privé situatie van uw werknemer? Een privé situatie die spanning en stress met zich meebrengt die leidt tot bijvoorbeeld te laat komen, grillige verlofopnames of (langdurig) ziekteverzuim. Dat kan gebeuren als een life event bij uw werknemer zijn levensritme en dus ook zijn privé/werkbalans overhoop gooit. Herkenbare situaties zijn: intensief mantelzorgen voor een familielid, het overlijden van een dierbare, ontslag in het gezin en/of schulden. Niet zelden volgen dit soort gebeurtenissen elkaar in rap tempo op en dan volgt het bekende druppel-emmer-gevoel. 

Als organizer kan ik, samen met uw werknemer, veilig en neutraal onderzoeken waar het thuis misloopt en welke efficiency verbeteringen te maken zijn om deze te herstellen. Stapsgewijs tast ik met uw medewerker af op welke onderdelen het goed gaat en op welke onderdelen hij mogelijk ondersteuning kan gebruiken. Zo ontdekken we of de oplossing te vinden is in ondersteuning of een betere planning in het huishouden. We kunnen in kaart brengen welke mensen uit het sociale netwerk het gezin kunnen ondersteunen zodat de eerste opvang niet meer (altijd) bij uw werknemer ligt.

Zijn er opruimachterstanden, ook qua administratie, dan maken we een stappenplan om dat weg te werken. Daardoor ontstaat weer overzicht en zal uw werknemer weer rust in zijn hoofd krijgen. Desgewenst ondersteun ik ook daadwerkelijk bij het leren ordenen van spullen. Zo ontstaat een nog completer beeld van belemmerende overtuigingen waar ik samen met uw werknemer aan kan werken. En ik krijg een ‘kijkje in de keuken’ en zie ik waar misschien nog meer (onuitgesproken) spanningen zitten. Indien nodig adviseer ik om andere specialisten in te schakelen als een schuldhulpverlener, lifecoach of psycholoog.

alle ballen in de lucht

gras